Kostprijs internaat

De kostprijs van het internaat is berekend op 180 schooldagen en bedraagt 3000 euro voor het volledig schooljaar. Dit omvat alle maaltijden, gebruik van alle faciliteiten, de ontspanningsactiviteiten, …

U betaalt bij de inschrijving :

  • 1e maand kostgeld : 300 euro
  • waarborg : 100 euro
  • provisie : 50 euro

De inschrijving is pas definitief na het betalen van de 1e maand kostgeld, waarborg en provisie.

Provisie

Het internaat vraagt bij het begin van het schooljaar een provisie van 50 euro om doktersrekeningen, geneesmiddelen, kopies en andere onvoorziene uitgaven te dekken. Provisie is verplicht. Er kan altijd een overzicht van het gebruik van deze provisiegelden gevraagd worden.

Waarborg

De waarborg wordt enkel gebruikt voor het vergoeden van eventuele materiële schade.

Maandelijks ontvangt u een factuur van 300 euro.

TIP: Je doet er goed aan zo snel mogelijk een studiebeurs aan te vragen. Dit helpt de onkosten te drukken. Info : https://www.studietoelagen.be/
Elke jongere krijgt een attest mee om toe te voegen aan de aanvraag.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.