het Don Bosco Internaat te Gent

IMG_0131 (3)De eigenheid van ons internaat heeft er alles mee te maken dat wij een internaat willen zijn in het spoor van Don Bosco, een negentiende eeuwse priester die zich inzette voor de straatkinderen van Turijn. Vanuit zijn inspiratie leggen we vier klemtonen:

  • Het internaat wil voor de internen een soort thuis zijn, waar iedereen op een spontane manier zichzelf kan zijn, en dit in een familiaal leefklimaat. Vertrouwen en hartelijkheid zijn hierbij belangrijke waarden.
  • Verder willen we als een internaat een school zijn, met vanzelfsprekend heel wat tijd en aandacht voor het schoolse leren (vaste studietijden, studieopvolging en waar kan studiebegeleiding). Maar ook het leren aan het (samen)leven is voor ons belangrijk.
  • Ons internaat is ook een plaDSC_0028ats van zingeving waar jonge mensen ook de nodige rust kunnen vinden en zich kunnen laten inspireren aan de christelijke boodschap en waarden, zoals respect, hoop, rechtvaardigheid, zorg voor mens en milieu…
  • Jongen mensen moeten zich ook op een (gezonde manier) kunnen ontspannen. Het internaat is dan ook bij momenten een echte ‘speelplaats’, met heel wat kansen tot ontspanning. Hierbij komen heel wat activiteiten binnen en buiten het internaat aan bod. Zo is er zowat dagelijks een sportmoment.

Om dit alles waar te kunnen maken, kiezen we voor internaatsgroepen van leeftijdsgenoten, met daarbij één of twee vaste opvoeders.

About koen.delft